...

Zásady ochrany osobních údajů

ÚVOD

Vítejte na našem webu. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám poskytujete. Jsme si vědomi významu ochrany vašeho soukromí a závazku dodržovat relevantní zákony týkající se ochrany osobních údajů, zejména GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Bech Akku Power baterie, s.r.o.
Kozojedy 141, 331 41 Kozojedy
IČO: 25211951
DIČ: CZ25211951
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8982.

Sběr a použití osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány a použity v následujících situacích:

  • Když nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu.
  • Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo marketingových materiálů.
  • Když procházíte našimi produkty a službami, ať už na webu nebo jiných platformách.

Osobní údaje, které můžeme shromažďovat, zahrnují jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další údaje, které dobrovolně poskytnete při komunikaci s námi.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely, pro které byly poskytnuty, jako je poskytování informací o našich produktech a službách, zodpovídání vašich dotazů nebo zasílání marketingových materiálů, pokud jste nám udělili souhlas.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou důvěrné a budeme je chránit přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zneužití nebo poškození. Používáme šifrování a další technologie, které zvyšují zabezpečení vašich údajů.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, pronajímat nebo sdílet s třetími stranami, pokud nemáme váš souhlas nebo není to vyžadováno zákonem.

Můžeme však sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, které nám pomáhají poskytovat naše služby nebo plnit naše závazky, jako jsou dodavatelé služeb a marketingové agentury. Tyto třetí strany mají povinnost chránit vaše osobní údaje a použít je pouze v souladu s našimi pokyny.

Cookies

Náš web může používat cookies a další sledovací technologie pro zlepšení uživatelského zážitku a analýzu návštěvnosti. Více informací o používání cookies naleznete v našich Zásadách používání cookies.

Vaše práva

Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, opravu nepřesných údajů, výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost dat. Můžete také kdykoli odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Chcete-li uplatnit svá práva nebo mít jakékoliv otázky ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na info@akkupower.cz.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být občas aktualizovány, aby odpovídaly změnám právních předpisů nebo našim službám. Aktualizovanou verzi Zásad ochrany osobních údajů vždy naleznete na našem webu s uvedením data poslední aktualizace.
Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktních údajích:

Bech Akku Power baterie, s.r.o.
Kozojedy 141, 331 41 Kozojedy
Provozovna a dodací adresa:
Liblín 70, 331 41 Liblín

+420 371 519 111 +420 371 519 111

Poslední aktualizace: 6. března 2024
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.