...

faq

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

VAŠE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ

Repase akumulátorů

Pokud vám začne akumulátor slábnout, například v akumulátorovém nářadí ztratí sílu nebo se nenávratně poškodí, ale nářadí si stále chcete zanechat, vyplatí se repase akumulátoru. Repase je ve výsledku kvalitou shodná s novým akumulátorem a mnohdy ještě vyšší. Není již problém navýšení původní kapacity nebo změny systému Ni-Cd na Ni-MH a naopak. Li-Ion akumulátory jsou rovněž vhodné k repasi. Výhodou může být i možnost ze starého slabého akumulátoru, který se již nevyrábí, zhotovit nový. Více informací o repasích najdete na naší stránce Repase.

Jak zajistit co nejdelší životnost akumulátorů?

Pro co nejdelší životnost akumulátorů je důležité vyvarovat se zbytečného přebíjení, hlubokého vybíjení a nabíjet akumulátory v optimálních teplotách (ideálně 15 až 20°C). Před nabíjením nechte akumulátory aklimatizovat dostatečně dlouho při pokojové teplotě.

Jak zjistím kapacitu akumulátoru?
Kapacitu akumulátoru lze určit pomocí testeru (např. analyzátor A36 v naší nabídce). Plně nabitý akumulátor se připojí k testeru, který přesným vybíjením změří kapacitu v miliampérhodinách (mAh), energii ve watthodinách (Wh), vybíjecí čas (s) a vnitřní odpor Ri (mΩ).
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI NI-CD, NI-MH A LI-ION AKUMULÁTORY?

Ni-Cd (nikl-kadmiový) akumulátor má jmenovité napětí 1,2V a vysoký proudový odpor, což je vhodné pro nářadí s vysokým výkonem. Snáší rychlejší nabíjení cca 5tinásobné oproti Ni-MH. Pracuje i při velmi nízkých teplotách až -15°C. Často udávaná životnost je 1000-1500 cyklů. Má paměťový efekt, který se projevuje, když je baterie nabíjena předtím, než je její energie plně vyčerpána. Baterie si zapamatuje poslední zbytkovou kapacitu před novým dobíjením. Opakované dobíjení před úplným vybitím může snížit jejich životnost. Před dobíjením je tedy lepší baterii zcela vybít. Obsah kadmia je nepříznivý k životnímu prostředí.

Ni-MH (nikl-metalhydridový) akumulátor má také jmenovité napětí 1,2V a vyšší kapacitu než Ni-Cd při stejných rozměrech. Neobsahuje kadmium a má nižší paměťový efekt. Může dosáhnout vyšší kapacity, ale s nižším proudovým zatížením při vybíjení a nabíjení. Jsou vhodné pro méně výkonné přístroje s dlouhou výdrží, jako jsou svítilny. Negativní je pro tyto akumulátory pouze samovybíjení, kdy postupně po nabití ztrácí samovolně i bez nejmenšího zatížení svůj náboj (kapacitu).

Li-Ion (lithium-iontový) akumulátor má vysokou energetickou hustotu a vyšší jmenovité napětí (obvykle 3,6V až 3,7V). Nabíjí se přesnějším nabíjecím algoritmem a má menší samovybíjecí rychlost než Ni-Cd a Ni-MH. Li-Ion akumulátory jsou často používány v moderních elektronických zařízeních, jako jsou mobilní telefony a notebooky.

Co je to paměťový efekt?
Paměťový efekt se projevuje u Ni-Cd akumulátorů tehdy, když je baterie nabíjena předtím, než je její energie plně vyčerpána. Baterie si zapamatuje poslední zbytkovou kapacitu před novým dobíjením. Opakované dobíjení před úplným vybitím může snižovat životnost baterie.
Co je samovolné vybíjení?
Samovolné vybíjení se vyskytuje u Ni-MH akumulátorů, kdy postupně po nabití ztrácí baterie svůj náboj i bez zatížení. To může dosahovat 15% až 20% kapacity za měsíc při pokojové teplotě.
JAK SPRÁVNĚ SKLADOVAT AKUMULÁTORY?

Ni-Cd (nikl-kadmiové) akumulátory:

 • Je doporučeno je skladovat při pokojové teplotě v suchém prostředí.
 • Doporučuje se uchovávat ve vybitém stavu.
 • Před použitím je třeba je nabít.
 • Nové akumulátory nebo ty, které byly dlouhodobě skladovány, dosahují plné kapacity až po provedení několika cyklů nabíjení a vybití.
 • Pro první cyklus po dlouhodobém skladování se doporučuje normální nabíjení proudem odpovídajícím desetině jmenovité kapacity.

Ni-MH (nikl-metal hydridové) akumulátory:

 • Je doporučeno je skladovat při pokojové teplotě v suchém prostředí.Je lepší je uchovávat v nabitém stavu.
 • Doporučuje se je nabít před použitím.
 • Nové akumulátory nebo ty, které byly dlouhodobě skladovány, dosahují plné kapacity až po provedení několika cyklů nabíjení a vybití.
 • Pro první cyklus po dlouhodobém skladování se doporučuje normální nabíjení proudem odpovídajícím desetině jmenovité kapacity.

Li-Ion (lithium-iontové) akumulátory:

 • Je doporučeno je skladovat při pokojové teplotě.
 • Neponechávejte je dlouhodobě úplně vybité ani úplně nabité. Ideálně udržujte jejich kapacitu kolem 50%.
 • Vyhněte se extrémním teplotám a vlhkosti.
 • Li-Ion akumulátory jsou obvykle méně citlivé na efekt paměťového efektu než NiCd a NiMH akumulátory, a proto nemusejí být skladovány ve specifickém stavu nabití.
Musí se akumulátory před nabíjením vybíjet?

Ni-Cd (nikl-kadmiové) akumulátory:
Je lepší nejprve tyto akumulátory vybít a poté nabít, což pomáhá minimalizovat efekt paměťového účinku a udržuje jejich výkon.

Ni-MH (nikl-metal-hybridní) akumulátory:
Naopak, u těchto akumulátorů se doporučuje vybíjení minimalizovat. Příliš časté a hluboké vybíjení může vést k degradaci jejich kapacity a životnosti.

Li-Ion (lithium-iontové) akumulátory:
U těchto akumulátorů platí odlišná pravidla. Li-Ion akumulátory se nejlépe udržují ve střední úrovni nabití. Pravidelné úplné vybíjení není nutné a může dokonce škodit výkonu a životnosti. Optimalizuje se udržování jejich nabití mezi 20-80% kapacity, což pomáhá prodloužit jejich životnost a udržuje je ve stabilním stavu.

Je klíčové dodržovat pokyny výrobce daného typu akumulátoru pro maximální výkon, bezpečnost a životnost.

Co je počet cyklů?
Počet cyklů udává množství nabití a vybití, které baterie zvládne během své životnosti. Životnost baterie je obvykle definována jako doba, kdy její kapacita klesne na přibližně 60% nominální kapacity, avšak tento ukazatel může být ovlivněn konkrétními podmínkami nabíjení a vybíjení.
Jaký je rozdíl mezi maloobchodními a velkoobchodními cenami?
Maloobchodní ceny jsou určeny pro jednotlivé zákazníky nebo maloobchodní prodejny, zatímco velkoobchodní ceny jsou určeny pro velké objednávky nebo pravidelné obchodní partnery.

NENAŠLI JSTE ZDE ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.